Privacyverklaring

Kaplan Adviesgroep, gevestigd aan Slot 14 in Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Slot 14
7608 ND Almelo
0546 455 646

C.T. Kaplan is de Functionaris Gegevensbescherming van Kaplan Advíesgroep. Hij is te bereiken via cafer@kaplanadviesgroep.nl of 0546 455 646.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kaplan Adviesgroep verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kaplan Adviesgroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:

 • Strafrechtelijk verleden
 • Kredietwaardigheidscheck: bij Kaplan Adviesgroep is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en je en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we je kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder je adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaars (hypotheekverstrekker) die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kaplan Adviesgroep verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e- mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Kaplan Adviesgroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kaplan Adviesgroep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kaplan Adviesgroep) tussen zit. Kaplan Adviesgroep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Online Pro ( CRM programma ) AdviesBox ( hypotheekadviesprogramma en maatschappij programma’s om de wijzigingen door te kunnen voeren.)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kaplan Adviesgroep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kaplan Adviesgroep verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dít nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichtíng. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Kaplan Adviesgroep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kaplan Adviesgroep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je prívacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Kaplan Adviesgroep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@kaplanadviesgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Kaplan Adviesgroep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kaplan Adviesgroep neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kaplanadviesgroep.nl