euro_symbol Financieringen

Wat vind je belangrijk?
  • Start
  • Diensten
  • Financieringen

Doorlopend Krediet


De ideale financieringsvorm voor mensen die willen beschikken over een voortdurende financiële reserve en flexibiliteit. Doorlopend krediet is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht.

De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het verloop van de lening staat dan ook niet vast. De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen, waardoor de looptijd wordt verkort. Omdat het vaak voorkomt dat leners weer opnemen uit hun doorlopend krediet (waardoor de looptijd wordt verlengd), wordt deze kredietvorm soms ook wel schertsend een doodlopend krediet genoemd.

Persoonlijke lening is een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom in een keer wordt uitbetaald, en daarna met een vaststaande looptijd en rente wordt terugbetaald.
De looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast.
De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopend krediet (wegens het ontbreken van renterisico).

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Kaplan Adviesgroep.